Important Telephone Numbers (Thai) เบอร์โทรที่สำคัญในพัทยา

เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญในเมืองพัทยา Important Telephone numbers

038 253 100 (call center 1337) Pattaya City Hall ศาลาว่าการเมืองพัทยา
038 428750, 038 427667 Thailand Tourism ททท. สำนักงานพัทยา
038 420 802-5, 038 424 186 Pattaya Police station สถานีตำรวจภูธร เมืองพัทยา
038 429 371, 038 425 937 (call center 1155)
038 252 750-3 Immigration Office ด่านตรวจคนเข้าเมือง
038 422 438 Passport Service สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา
038 411 551-2 Banglamung Hospital โรงพยาบาลบางละมุง
038 488 332 Pattaya City Hospital โรงพยาบาลเมืองพัทยา
038 222 025 ที่ว่าการ อ.บางละมุง
038 426 463 Electricity การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา
038 222 462-3 Water การประปาพัทยา
038 424 678-9, 199 Fire สถานีดับเพลิงพัทยา
038 429877 Transport , Tour , Bus Station สถานีขนส่ง (บริษัท รถรุ่งเรือง จำกัด)
038 427960 Radio communication ศูนย์วิทยุสื่อสารเมืองพัทยา “สีคราม”
038 422027, 038 419145 (call center 1100) Telephone สนง.องค์การโทรศัพท์พัทยา
1133 สอบถามเลขหมายโทรศัพท์
183 สอบถามเลขหมายในภูมิภาค
189 รับร้องเรียนเรื่องโทรศัพท์
1177 แจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง (กด 1177 ตามด้วยเลขหมายโทรศัพท์ที่ขัดข้อง)
191 Emergency Call เหตุด่วนเหตุร้าย , ตำรวจ
195 กองปราบปราม เหตุฉุกเฉิน อาชญากรรม
197 ศูนย์ควบคุมการจราจร , กองบังคับการตำรวจจราจร
198 เพื่อสื่อสารกรณีเกิดสาธารณภัย
199 Fire เกิดไฟไหม้ , ดับเพลิง
1199 รับแจ้งเหตุด่วนทางน้ำ , กรมเจ้าท่า
184 ศูนย์รับร้องเรียนขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (สอบถามข้อมูล)
1111 ศูนย์บริการข้อมูลประชาชน , รอบรู้เรื่องรัฐ
1123 สายตรงกระทรวงคมนาคม
1125 สายด่วนการประปา , 1662 สายด่วนการประปาส่วนภูมิภาค
1130 สายด่วนการไฟฟ้า
1137 สถานีวิทยุ จส.100
1155 สำนักงานตำรวจท่องเที่ยว
1165 สายด่วนยาเสพติด (สถาบันธัญญรักษ์ กรมการแพทย์)
1166 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สายด่วน ส.ค.บ.)
1167 สายด่วนกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
1171 สายด่วนการเลือกตั้ง , กกต.
1179 สายด่วน กบข.
1182 กรมอุตุนิยมวิทยา
1192 ศูนย์พิทักษ์ เด็ก เยาวชน และสตรี
1193 ตำรวจทางหลวง
1300 ศูนย์ประชาบดี ,ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และปัญหาสังคม
1330 สายด่วน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ,กทม. โทร 0-2831-4000 ต่อ1330
1332 ศูนย์ศุลกากรใสสะอาด , ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
1355 สายด่วนศาลปกครอง
1356 สายด่วนเพื่อบริการเรื่องเส้นทางและซ่อมรถช่วงเทศกาลฯ (โทรฟรี)
1357 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ
1361 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
1367 ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาล รามาธิบดี
1376 สายด่วนศูนย์บริการประชาชน , กทม. โทร 0-2282-8710
1385 กรมการค้าต่างประเทศ (กระทรวงพาณิชย์ )
1386 แจ้งเบาะแสยาเสพติด
1506 สำนักงานประกันสังคม
1507 ,1578 ศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วน 24ชม.กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์
1508 แจ้งร้องทุกข์เกี่ยวกับรถโดยสารของ บขส. และรถร่วม
1543 ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน (สอบถามเส้นทาง)
1546 , 1694 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
1548 สอบถามข้อมูลทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน
1554 หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล
1555 สายด่วน กทม. (สอบถามข้อมูล หรือ ร้องเรียนร้องทุกข์)
1556 สายด่วนผู้บริโภค กับ อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
1564 ศูนย์ข้อมูลระงับอุบัติภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตราย
1566 ศูนย์บริการข้อมูล และตารางการบิน การบินไทย
1567 ศูนย์ดำรงธรรม , สายด่วน ยาเสพติด การพนัน อิทธิพล
1569 สายด่วนแจ้งราคาสินค้าไม่เป็นธรรม กรมการค้าภายใน (โทรฟรีทั่วประเทศ)
1570 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
1579 สายด่วนศธ.,พบเห็นนักเรียน,นักศึกษา หนีเรียน , พฤติกรรมไม่เหมาะสม
1584 ศูนย์ร้องเรียนการให้บริการ รถโดยสารสาธารณะ
1595 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักนายกรัฐมนตรี
1600 QUITLINE สายนี้ปลอดบุหรี่ (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่)
1644 สถานีวิทยุ สวพ.91
1649 สายด่วนกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
1665 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
1666 สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
1667 สายด่วนสุขภาพจิต ฮอทไลน์ คลายเครียด (กรมสุขภาพจิต)
1668 สายด่วนมะเร็ง (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์)
1669 Emergency Medical Service หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร (โทรฟรี)
1690 Train สอบถามข้อมูลการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย
1672 ศูนย์สื่อสารฉุกเฉิน , บริการข้อมูลท่องเที่ยว
1675 สายด่วน กินดี สุขภาพดี , อนามัยใกล้ตัว
1676 ร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา (โทรฟรีทั่วประเทศ)
1677 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร่วมด้วยช่วยกัน
1688 ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด
1689 ศูนย์วายุภักษ์ฟ้าใส พบเห็นการทุจริตหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ของหน่วยงานในกระทรวง การคลัง
1690 การรถไฟแห่งประเทศไทย (สอบถามข้อมูล เส้นทาง) , สถานีรถไฟหัวลำโพง กทม. โทร 0-2220-4334
1694 ,1695 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน
1699 ตำรวจท่องเที่ยว
1717 สายด่วนเมาไม่ขับ
1765 สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม
1767 สายด่วนเงินทุน สำนักงานบริหารสินทรัพย์เป็นทุน
1784 สายด่วน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
1785 สายด่วน กพ.
1860 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0-2252-8181- 9 ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย
0-2272-2901- 17 ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ
0-2354-1726 , 0-2354-1728 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามหลอกลวงคนหางาน
0-2513-7070 ศูนย์ข้อมูล กรมการส่งเสริมการส่งออก
0-2590-2000 สายด่วนสุขภาพ (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
0-2590-3333 สายด่วน กรมควบคุมโรค
0-2590-3323-5 , 0-2590-3336 สายด่วน เกี่ยวกับเอดส์
0-2644-8850 กด 73 สายด่วนปรึกษาเรื่องยา (องค์การเภสัชกรรม)
0-27136793 สมาคมสมาริตัน (ให้คำปรึกษาเรื่อง การฆ่าตัวตาย การทำร้ายตัวเอง)
0-2972-5489-90 มูลนิธิ ปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี
0-2952-5060-62 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

แจ้งการอัพเดตที่นี่(ต้องเข้าระบบก่อน) / call admin for correction (free registration)

https://pattayawebmarketing.com/webboard/topic/connect/